အမွန္တရားႏွင့္ လိမ္ၫာမႈမ်ား – ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရအတြက္

Featured Video Play Icon

By Haikal Mansor ဘာသာျပန္သူ – လွတင္ “အေျခအေနကို ထိမ္းခ်ုဳပ္ဖို႔အတြက္ နယ္စပ္ကို တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈမ်ား မ႐ွိေအာင္ လုပ္ရန္ လိုအပ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ မ်ားစြာေသာ မူဆလင္ေတြက ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ ၾကသူမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက စြပ္စြဲထားတယ္’’ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္အပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္…

Share

Read More

Truth vs Lie: ROHINGYA IN NUMBERS

Featured Video Play Icon

By Haikal Mansor “Help the situation is to make sure that there is no illegal crossings of the border. And Burma claims that a lot of Muslims who…

Share

Read More

အမွန္တရားႏွင့္ လိမ္ၫာမႈမ်ား – ျမန္မာ အစိုးရ၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မ်ားအား အသိအမွတ္ႃပုမႈ

Featured Video Play Icon

ေရးသားသူ – Haikal Mansor ဘာသာျပန္သူ – လွတင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာ႐ွင္ ဦးေန၀င္း လက္ေအာက္ ေရာက္ခ်ိန္ မွစ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ႐ွိေနမႈကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ားကို လိမ္ညာ မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔ကို ဆက္ခံေသာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ…

Share

Read More

Rohingya woman dies hours after seeking medical help through Social Media

By Haikal Mansor   A 30 years old woman lost her final battle after years of fighting in a Rohingya ghetto   In an isolated and restricted Apaukwa…

Share

Read More