အမွန္တရားႏွင့္ လိမ္ၫာမႈမ်ား – ျမန္မာ အစိုးရ၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မ်ားအား အသိအမွတ္ႃပုမႈ

Featured Video Play Icon

ေရးသားသူ – Haikal Mansor ဘာသာျပန္သူ – လွတင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာ႐ွင္ ဦးေန၀င္း လက္ေအာက္ ေရာက္ခ်ိန္ မွစ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ႐ွိေနမႈကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ားကို လိမ္ညာ မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔ကို ဆက္ခံေသာ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ…

Share

Read More

Truth vs. Lie: Governments’ Recognition of Rohingya

Featured Video Play Icon

TRUTH vs. LIE: GOVERNMENTS’ RECOGNITION OF ROHINGYA Burma’s falling into the hands of Dictator Ne Win in 1962, erupted a volcanic lie on the existence of Rohingya through…

Share

Read More