EK COMKÉRDE YADDAC – ONE BRIGHT MEMORY

EK COMKÉRDE YADDAC – ONE BRIGHT MEMORY

Ek comkérde Yaddac – tara dhóil
ONE BRIGHT MEMORY – STAR-LIKE
añár hamícar asfan ot;
IN MY FOREVER SKY;
ar añár rastat
AND ON MY PATH
comke zibonbór.
SHINNING ETERNALLY.
Ek comkérde Yaddac – húde ekkán;
ONE BRIGHT MEMORY – ONLY ONE;
aññi áñçir comkérde nurani loí;
I WALK WITH ITS LIGHT;
íin é comkar añár din óre
IT GLOWS MY DAY
ar cópponór rait óre, beil no tákIde woktót.
AND MY DREAM OF NIGHT WHEN NO LIGHT.

Ek comkérde Yaddac – cúnar rong ór cóçok
ONE BRIGHT MEMORY – GOLD-RAY LIKE
añár ferecani é comkar,
ILLUMINE MY SORROWS,
ar, aññí zanide íine añár tajjub re foór góri bóu
AND, I KNOW IT WILL LUSTRE MY WONDER
aibóude hailla ókkor sábat máze.
IN THE SHADOWS OF TOMORROWS.

Ek comkérde Yaddac – añár ferecanir óttot
ONE BRIGHT MEMORY – WHEN SAD
aññí tuillí suk, zolzolader íkka,
I RAISE MY EYES, TOWARDS ITS SHINNING,
giói hala miyóla, óiye kúci añar ruú,
TOOK AWAY MY BLACK CLOUDS, GLADDEN MY SPIRIT,
ar thándha óiye añár dil.
AND COOLED MY HEART.

Ek comkérde Yaddac – oinno gin gilé yó
ONE BRIGHT MEMORY – EVEN OTHERS GONE
sábar bútore zibonbór;
IN THE SHADOW FOREVER;
kintu, yián zeddúr za éddur
BUT, THIS, AS FAR AS
comker ahéri fán.
SHINNING TO THE END.
comko, comki táko, Óu añár din or tara!
SHINE ON, KEEP SHINNING, OH MY STAR OF THE DAY!